Förpackningsdesign

Förpackningar Högbo Bruk MatVärden

Din förpackning- ditt ansikte utåt

Är du i startgroparna för att klä din produkt med en etikett, kartong eller annan typ av förpackning? Vi kan vara ditt bollplank!
Vi går igenom
– målgrupp
– var ska du sälja? Butik eller direktförsäljning på markander egen gårdsbutik?
– behöver du ean-kod?
– regler för vad som behöver finnas på din etikett. Kontaktuppgifter, ingredienser m.m. 

Design av förpackningar och bättre produktfotografier är exempel på de verktyg som har erbjudits för att stödja verksamheternas utveckling. Coachningen handlar inte bara om praktiska verktyg utan syftar till att skapa starka affärsrelationer och knyta samman företag i Gävleborgs livsmedelsnätverk. Det handlar om att se potentialen i lokal/regional samverkan och skapa långsiktiga affärsmodeller som gynnar både företagen och regionen som helhet.

Fler erbjudanden inom coaching

Jag vill veta mer om coaching från MatVärden