MatVärdens Verksamhet 

Vår verksamhet

MatVärdens vision är en självförsörjande region.
För att bidra till det har vi initierat och drivit flera projekt de senaste åren där vi har identifierat att insatser behövts. MatVärden vill generera hållbar tillväxt inom livsmedel såväl som lokalt som regionalt. Att öka kunskaper, hjälpa till med affärsutveckling och att skapa miljöer och mötesplatser för samverkan är några exempel på arbeten vi gjort historiskt och fortfarande gör. Läs mer om våra pågående projekt:  

Livsmedelsloket

Upplev Gastronomiska Gävleborg

Nya Affärer Hälsingland & Gästrikland