Föreningens stadgar

MatVärdens stadgar är antagna vid årsmötet i maj 2023 och fastställdes vid nästa årsmöte i februari 2024