MatVärdens styrelse

MatVärdens Styrelse

Föreningens utvecklingsarbete inom regional mat och dryck finansieras och genomförs inom olika projekt. Dessa styrs av projektplaner och följs upp av projektens styrgrupper. MatVärdens styrelseuppdrag är att agera arbetsgivare och projektägare.

Berit Löfgren

Berit Löfgren

Ordförande

Berit Löfgren, Överhärde, har fram till nyår arbetat som enhetschef på länsstyrelsen med ansvar för projekt-, investeringsstöd och kompetensutveckling inom områdena lantbruk, landsbygd och fiske. 

Ann-Helen Persson

Ann-Helen Persson

Styrelsemedlem

Ann-Helen Persson, Gävle,  har stor erfarenhet av styrelseuppdrag, både inom föreningsliv och officiella uppdrag. Ann-Helen har också erfarenheter och goda kunskaper om MatVärdens arbete då hon tidigare varit anställd som projektledare i ett tidigare projekt inom MatVärden.

Charlotta Netsman

Charlotta Netsman

Styrelsemedlem

Charlotta Netsman, Järvsö, platschef för STF Undersvik Gårdshotell och Vandrarhem med 133 bäddar. Här profileras köket med tydligt hållbarhetstänkande med råvaror och recept som har förankring och som är äkta.

Hans Jonsson

Hans Jonsson

Styrelsemedlem

Hans Jonsson, Edsbyn. Kommunalråd Ovanåkers kommun och potatisbonde.

Aron Westlin

Aron Westlin

Styrelsemedlem

Aron Westlin, Valbo, ekoodlare, viss förädling. Erfarenhet av försöksverksamhet på SLU och rådgivning till lantbruket. Aron är ordförande för regionala Landshypoteks ekonomiska förening Gävle-Dala och aktiv inom det lokala föreningslivet. 

Mer om MatVärden Ek. Förening

MatVärdens Vision- En självförsöjande region

Två kvinnor i ett restaurangkök som håller i skålar med mat

Därför ska du bli medlem i MatVärden

MatVärdens stadgar