Om Matvärden

MatVärden Ek. Förening

Historien om Matvärden börjar på 90-talet, med Karin Ånöstam och med en insikt: I spåren av den storskaliga  lantbrukskooperationen hade den lokala förädlingskunskapen i regionen tynat bort. De bönder Karin mötte hade allt större maskiner och allt fler djur, men allt mindre kunskap om kulturarvet och mathantverket. Helhetsförståelsen för matsystemet höll på att gå förlorad och det började synas på våra tallrikar.

Anette Jonsäll, var forskare vid Uppsala universitet och såg att mycket av livsmedelsforskningen och utvecklingen flyttade söderut, samtidigt som förutsättningarna och potentialen för att öka livsmedelsproduktionen i länet var goda. Karin och Anette träffades i Bollnäs och de bestämde sig  för att göra något åt saken. Med ett tvärkunskapligt angreppssätt och ett brett nätverk skulle de förena utbildning, utveckling och forskning och blåsa liv i det lokala matsystemet.

2006 startade föreningen Matvärden med syftet att på ett hållbart sätt utveckla matsystemet i regionen och öka andelen lokalproducerad mat. Sedan dess har många viktiga initiativ och lyckosamma aktiviteter genomförts. Några exempel är vagnar för matförädling, Smak av Gävleborg, Smakkampen, ett kocknätverk och den första fungerande reko-ringen.

Vi stöttar länets mathantverkare som har tagit ett oräkneligt antal medaljer på SM i Mathantverk. Vi synliggör, nätverkar och sätter Gävleborg på den gastronomiska kartan i Sverige.

Initiativen avlöser varandra, utifrån behov och beprövad effekt. Och alltid med samma grundläggande riktning – att genom djup kompetens och bred samverkan stärka förutsättningarna för livsmedel producerad i Gävleborg.

Idag har MatVärden sju projektanställda medarbetare, en egen försäljningskanal via appen FarmUp och en egen Food Truck.
Den hemsida du just nu besöker är en digital plattform som ska bli länets centrum för livsmedelsfrågor.

Stötta vårt arbete genom att bli medlem i föreningen.

 

Karin Ånöstam, initiativtagare till MatVärden

Matvärdens övergripande mål

Det övergripande målet för MatVärden är att kunna svara upp mot ett växande intresse och en ökad efterfrågan på lokalt producerade kvalitetsprodukter, något som kräver en tillväxt av livsmedelsproduktion och förädling. Den här tillväxten ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar, vilket skapar ett gynnsamt klimat för företag och människor.

En hållbar tillväxt inom livsmedels- och besöksnäringen leder till öppna, levande landskap, till fler arbetstillfällen, till överlevnad för befintliga företag, ett större produktutbud på marknaden, en bättre miljö, ett energisnålare samhälle, en ökad attraktionskraft, inflyttning, besöksnäring, en förhöjd utbildningsnivå och en ökad forskningsverksamhet.

Våra aktuella utvecklingsprojekt 

Livsmedelsloket

Upplev Gastronomiska Gävleborg

Nya Affärer Hälsingland & Gästrikland