Om Matvärden

MatVärden Ek. Förening

2006 startades  föreningen MatVärden med syftet att på ett hållbart sätt utveckla matsystemet i regionen och öka andelen regionalt producerad mat. Sedan dess har många viktiga initiativ, lyckosamma aktiviteter och projekt genomförts.
Vi har bland annat byggt två mobila produktionsvagnar för förädling. Startat ett kocknätverk och driver årligen återkommande tävlingar. Vi startade regionens första Reko-ring. Vi har utvecklat ett upphandlingsstöd för den offentliga måltiden.

Vi stöttar länets mathantverkare som har tagit ett oräkneligt antal medaljer på SM i Mathantverk. Vi synliggör, nätverkar och sätter Gävleborg på den gastronomiska kartan i Sverige.

Idag har MatVärden sju projektanställda medarbetare, en egen försäljningskanal via appen FarmUp och en egen Food Truck.
Den hemsida du just nu besöker är en digital plattform som ska bli länets centrum för livsmedelsfrågor.

 

Initiativen avlöser varandra, utifrån behov och beprövad effekt. Och alltid med samma grundläggande riktning, att genom djup kompetens och bred samverkan stärka förutsättningarna för regionalt producerad mat i Region Gävleborg.

Stötta vårt arbete genom att bli medlem i föreningen.

 

Matvärdens övergripande mål

Det övergripande målet för MatVärden är att kunna svara upp mot ett växande intresse och en ökad efterfrågan på lokalt producerade kvalitetsprodukter, något som kräver en tillväxt av livsmedelsproduktion och förädling. Den här tillväxten ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar, vilket skapar ett gynnsamt klimat för företag och människor.

En hållbar tillväxt inom livsmedels- och besöksnäringen leder till öppna, levande landskap, till fler arbetstillfällen, till överlevnad för befintliga företag, ett större produktutbud på marknaden, en bättre miljö, ett energisnålare samhälle, en ökad attraktionskraft, inflyttning, besöksnäring, en förhöjd utbildningsnivå och en ökad forskningsverksamhet.

Våra aktuella utvecklingsprojekt 

Livsmedelsloket

Upplev Gastronomiska Gävleborg

Nya Affärer Hälsingland & Gästrikland