Medlemsansökan MatVärden Ek. Förening

Medlemsansökan MatVärden Ek. förening

Godkänn vilkoret

5 + 3 =

Matvärdens övergripande mål

Det övergripande målet för MatVärden är att kunna svara upp mot ett växande intresse och en ökad efterfrågan på lokalt producerade kvalitetsprodukter, något som kräver en tillväxt av livsmedelsproduktion och förädling. Den här tillväxten ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar, vilket skapar ett gynnsamt klimat för företag och människor.

En hållbar tillväxt inom livsmedels- och besöksnäringen leder till öppna, levande landskap, till fler arbetstillfällen, till överlevnad för befintliga företag, ett större produktutbud på marknaden, en bättre miljö, ett energisnålare samhälle, en ökad attraktionskraft, inflyttning, besöksnäring, en förhöjd utbildningsnivå och en ökad forskningsverksamhet.

Våra aktuella utvecklingsprojekt 

Livsmedelsloket

Upplev Gastronomiska Gävleborg

Nya Affärer Hälsingland & Gästrikland