MatVärdens mission och vision 

En självförsörjande region

Det är MatVärdens djärva vision och mission. 

Vår vision är en självförsörjande region. Vår mission är att öka utbud, tillgänglighet och efterfrågan på mat och dryck från Gästrikland och Hälsingland.

Genom att djupdyka i valda målgruppers behov och önskemål har MatVärden utarbetat en handlingsplan som kommer att vara vägledande för vår projektverksamhet de kommande åren.

Det är genom djup förståelse för hela livsmedelskedjan, från produktion till konsumtion, som vi har definierat vårt kompetensområde.

På MatVärden finns en unik förståelse och ett oöverträffat engagemang för matsystemet i regionen. Både på djupet, genom egna erfarenheter som producenter, förädlare, krögare, forskare, entreprenörer och tjänstemän. Men också på bredden, genom mångårig samverkan med aktörer längs hela livsmedelskedjan.

Där erfarenhet möter engagemang, där producenter, förädlare, krögare, forskare och entreprenörer samlas, är vi redo att forma en framtid där Gävleborgs län är känt som hjärtat av en självförsörjande region.

Ingen känner mat och dryck i Gävleborg som MatVärden!

Handlingsplanen

Vi är en del av främjarsystemet i Gävleborg. Tillsammans med Länsstyrelsen, Region Gävleborg och Lantbrukarnas Riksförbund arbetar vi för att vår region ska nå målen för Sveriges Livsmedelsstrategi, som sträcker sig fram till år 2030.

Handlingsplanen för Gävleborg innehåller de mest angelägna åtgärder som Gävleborgs län kan bidra med för att målen i Sveriges livsmedelsstrategi ska nås.

Det övergripande målet är en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja där livsmedelsproduktionen ökar, lönsamheten stärks och relevanta miljömål nås. Gävleborgs handlingsplan har tagits fram gemensamt av LRF, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg

Våra aktuella utvecklingsprojekt 

Livsmedelsloket

 

 

 

Upplev Gastronomiska Gävleborg

 

 

Nya affärer i Hälsingland och Gästrikland