Projekt Regional Samverkan

– Gävleborgs lokala handlingsplaner för Sveriges Livsmedelsstrategi

Baltzar Kuylenstierna

Projektet Regional samverkan handlar om att vi genomför samverkande träffar för att möjliggöra genomförandet av Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi.

Det här gör MatVärden tillsammans med länets kommuner och andra aktörer som LRF, Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Region Gävleborg. Projektet pågår från och med Maj 2024 till juni 2026.

Kontaktpersoner

Nanna Jan-Ers

Nanna Jan-Ers

Projektledare Regional Samverkan

tel: 070-672 63 85

mail: nanna@matvarden.se

Britt-Marie Stegs

Britt-Marie Stegs

Koordinator livsmedelsdata Gävleborg

tel: 070-396 54 62

mail: britt-marie@matvarden.se