Upplev Gastronomiska Gävleborg

Upplev Gastronomiska Gävleborg

Skapa unika måltidsupplevelser med smak av din plats

Region Gävleborg, MatVärden och länets turistorganisationer såg potentialen i hur våra besöksmål kan bli mer framgångsrika genom att producera och paketera unika måltidsupplevelser. Genom UGG, Upplev Gastronomiska Gävleborg har vi nu möjlighet att ta de medverkande företagen från idé till färdig säljprodukt och stärka nätverket kring besöks- och livsmedelsnäringarna.

Resetrenderna utvecklas och visar att en allt större del av reskassan läggs på mat och måltider och resenären söker äkta och unika smaker MatVärden har under många år arbetat med att lyfta Gävleborgs unika läge genom att identifiera våra gastronomiska regioner för att synliggöra vårt matarv. Dessa är starkt präglade av bondgårdar, fäbodar, skogens skafferi och kustens fiskeläges kulturer.

Jungfrukusten sträcker sig hela vägen ner till Roslagen med fiskelägen och där strömmingen är central. Gård och fäbod där matkulturen kopplas till Hälsingegårdarna som finns med på Unescos världsarvslista och Gävleborgs rika fäbodkultur med tillhörande matarv. Brukens matkultur med odlingar, mejerier och slakterier som varit självförsörjande bakåt i tiden har präglat den matkulturen i Gästrikland.

Daniel Coyet

Daniel Coyet

Projektledare

Upplev Gastronomiska Gävleborg. Han kommer närmast från Högbo Bruk där han arbetat  som kock.

Utbildningen 

-Digital måltidsturismutbildning höst 2023 med målet att producera unika och hållbara och platsbundna måltidsupplevelser, tillsammans med andra målidsturismföretagare. 

Medverkande företag får ett utbildningspaket som innehåller fem tematiserade digitala föreläsningar och workshops framtagna av processledare Eva Jilkén. 

  • Vad finns i vår region och vad smakar det?
    MatVärden genomför smakträffar med fokus på att visa upp matarvet och skapa nya rätter utifrån olika teman. Smörgåsar, utomhusmatlagning, lunch med fokus på de nya lanskapsmåltiderna och fika är några exempel. Gruppen får information om matarvet, producenterna i länet och lagar mat tillsammans med professionella kockar. 
  • PR-Resa sommaren 2024. Avslutningsvis bjuder deltagarna på sina måltidsupplevelser som genomförs tillsammans med influensers och media.
     

Coachning & feedback 

Medverkande företag får coachning som passar deras idividuella behov.
Vi erbjuder hjälp av kommunikatörer, kockar, inredare och PR- specialist. 

Mål 

Projektets mål är att det ska finnas fler attraktiva bokningsbara måltidsupplevelser som kan paketeras och säljas till besökare som vill uppleva smaken av våra gastronomiska regioner i Gävleborg.  

Tidsram
Måltidsturismprojektet pågår från januari 2023 till och med juni 2024.  

Upplev Gastronomiska Gävleborg (UGG) med journalnummer 2022-1718 inom landsbygds-programmet 2014-2020, finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Sven Lübecks Insamlingsstiftelse till främjande av näringslivet inom Gävleborgs län 

Projektaktiviteter och resultat sprids via turistorganisationernas- Region Gävleborgs- och MatVärdens hemsidor och sociala medier. En avslutade konferens planeras med en digital studieresa till de utvecklade måltidsupplevelserna. 

Utbildningen finansieras av Sven Lübecks stiftelse, Jordbruksverket, Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond.
Utbildningen är skapad tillsammans med Eva Jilkén.