Anbudsstöd offentlig upphandling 

Grönkålsbukett MatVärden

Coaching/Anbudsstöd till offentlig upphandling 

För mer lokal mat på den offentliga tallriken! Ju fler som kan få leverera sina råvaror eller produkter till kommuner desto bättre. Affären är inte bara god för företagaren den visar också på att kommunerna bryr sig om att det produceras livsmedel i Gävleborg och det sänder en signal till medborgarna om att vi tar livsmedelsfrågan på allvar. Inte minst ur ett beredskapsperspektiv.

MatVärden erbjuder stöd till länets kommuner och producenter under upphandlingsprocessen för livsmedel till den offentliga sektorn. Vårt engagemang sträcker sig från att delta i leverantörsdialoger till att bistå med formulering av förfrågningsunderlag. Dessutom kan vi stötta lokala leverantörer genom hela processen t.ex. med att ge råd hur man fyller i upphandlingsunderlaget.

Vi tror på kraften av samarbete och dialog för att främja en hållbar framtid för livsmedelsproduktionen i Gävleborg. Genom att koppla samman offentliga upphandlare med lokala producenter kan vi skapa win-win-situationer som gynnar både ekonomin och miljön.

Fler erbjudanden inom coaching

Jag vill veta mer om coaching från MatVärden