MatVärden leder nytt samarbetsprojekt för regional samverkan

Med projektet tar Gävleborg ytterligare ett steg mot en mer hållbar livsmedelsproduktion genom ett nytt projekt som leds av MatVärden. Projektet pågår till juni 2026 och samlar kommuner, LRF, Länsstyrelsen och Region Gävleborg i en gemensam strävan att genomföra lokala handlingsplaner för Sveriges livsmedelsstrategi i länets kommuner

 

Syftet är att bl.a. att organisera samverkande möten för att stödja implementeringen av Gävleborgs handlingsplan för       livsmedelsstrategin. MatVärden kommer att genomföra projektet tillsammans med en rad viktiga aktörer, inklusive   kommuner, LRF, Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Region Gävleborg.

 Ett av projektets mest ambitiösa mål är att implementera en modell för livsmedelsdata tillsammans med Region  Gävleborg och länets kommuner. Dessutom planeras minst en årlig storträff, lokala träffar med kommunernas   samordningsgrupper för livsmedelsstrategin samt digitala möten med LRF:s kommungrupper.

 

Initiativet signalerar  en stark samarbetsanda för att främja en mer hållbar och effektiv livsmedelssystem i Gävleborg  i linje med Sveriges  livsmedelsstrategi och förhoppningen är att det kommer att generera positiva resultat och långsiktiga fördelar för både  regionens livsmedelsföretagare och innevånare.

Har du frågor om projektet – kontakta gärna oss på MatVärden!