Lokaler, hantering och hygien

Regler om hur din livsmedelslokal ska vara utformad och hur 
god livsmedelshygien säkerställs finns till största delen samlade 
i ett antal EU-gemensamma förordningar om livsmedelshygien. Lagstiftningen är målstyrd vilket innebär att det oftast finns 
flera lösningar till att producera säkra livsmedel. Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten är säker. Därför måste du ha ett system för den egna kontrollen av din verksamhet. Läs om detta på Livsmedelsverkets hemsida: Livsmedelsverket

Märkning & påståenden

Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med alla de uppgifter som konsumenten behöver för att kunna göra ett medvetet och säkert val. De generella reglerna om märkning fanns tidigare i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:27) om märkning och presentation av livsmedel men nya regler gäller från och med 13 dec 2014. De hittar du här: Livsmedelsverket

Regler för olika slags livsmedel

Livsmedelslagstiftningen syftar till att skydda konsumenterna. Den ska även göra det möjligt för konsumenten att få den information om livsmedlen som krävs för att de ska kunna göra egna val.
Dels finns det grundläggande lagstiftning som gäller för alla 
och dels finns det mer specifika regler inom vissa områden. Under de här rubrikerna kan du läsa om lagstiftningen inom några av dessa specifika områden. Du hittar dem här:
Regler för olika slags livsmedel

Tips för livsmedelsföretag som vill sälja utomlands

Livsmedelsverket har tagit fram en broschyr för livsmedelsföretag som vill sälja sina produkter utomlands.
Broschyren gör det lättare för främst småföretagare att följa reglerna när de säljer produkter utanför Sverige.
Läs/ladda ner den här: Exportera utomlands

Regler för livsmedelshantering och anpassade lokaler

Angående hur du hanterar livsmedel och hur livsmedelslokalerna ska vara utformade finns broschyren Nya regler för enklare företagande. Du hittar den här: Nya regler för enklare företagande