Lokaler, hantering och hygien

Regler om hur din livsmedelslokal ska vara utformad och hur 
god livsmedelshygien säkerställs finns till största delen samlade 
i ett antal EU-gemensamma förordningar om livsmedelshygien. Lagstiftningen är målstyrd vilket innebär att det oftast finns 
flera lösningar till att producera säkra livsmedel. Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten är säker. Därför måste du ha ett system för den egna kontrollen av din verksamhet. Läs om detta på Livsmedelsverkets hemsida: Livsmedelsverket

Märkning & påståenden

Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med alla de uppgifter som konsumenten behöver för att kunna göra ett medvetet och säkert val.
För att göra det lättare att hitta rätt bland maten är den märkt på olika sätt. De finns tydliga regler för hur det ska gå till. Ingredienser, vikt och annat ska synas tydligt och vara lätt att förstå. Köper du mat över disk, fråga gärna om innehållet. Den som säljer maten måste kunna svara på dina frågor. Reglerna hittar du här: Livsmedelsverket

Tips för livsmedelsföretag som vill sälja utomlands

Livsmedelsverket har tagit fram en broschyr för livsmedelsföretag som vill sälja sina produkter utomlands.
Broschyren gör det lättare för främst småföretagare att följa reglerna när de säljer produkter utanför Sverige.
Läs/ladda ner den här

Regler för livsmedelshantering och anpassade lokaler

Angående hur du hanterar livsmedel och hur livsmedelslokalerna ska vara utformade finns att läsa om under Livsmedelverkets sida
Lokaler, hantering och hygien.