Alcontrol
Utför livsmedels- och vattenanalyser
 
IT-Teknik
Termometrar, vågar
 
Nordtec
Säljer bland annat pH mätare och termometrar
 
Svenska Termoinstrument
Termometrar, pH-metrar

Eurofins
Företager erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser inom kretsloppets olika delar - lantbruk, livsmedel och miljö
 
Makab
Mätinstrument, undervisningsmateriel samt förbrukningsvaror
 
VWR Supplier Partnerships for Customer Solutions
Glas, plast, utensilier, apparater och instrument, exempelvis refraktometer