Anders Brolin
Företaget säljer begagnade maskiner och utrustning för slakteri- och chark.
 
Caneb AB
Startkultur, fiber-, plast- och kollagentarm, krymppåsar, skinknät och kryddor.
 
Dammådalens rökspån 
Rökspån och mindre rökar
 
G.C. Import AB
Natur och artificiella tarmar, lakemedel och kryddor. 
 
Henkovac
Vakuumpackmaskiner
 
Lars Öqvist AB
Försäljning av maskiner och utensilier för slakt, styck, chark, butik, restaurang och storhushåll.
 
Mat Modus
Produktutveckling, konsultation/rådgivning, EU ekologiskt & KRAV anpassade lösningar, kryddor, startkulturer, marinader, plasttarmar, tygpåsar med motiv för salamiproduktion, charkuterimaskiner m.m.
 
Nordfalks
Säljare av kryddor och tillsatser

Nima AB
Företaget har bland annat slakt-, charkutrustning.
 
Sagitta
Mätinstrument
 
Skånska Slakterimaskiner
Projekterar, konstruerar, tillverkar och monterar slakt- och styckningslinjer.
 
Seydelmann
Snabbhackar, blandare, kvarnar m.m.
 
Stefan´s Maskinservice
Nya och begagnade livsmedelsmaskiner som vacuumpackmaskiner, köttkvarnar, bandsågar, köttblandare m.m. 
 
Svensk Charksupport
Maskiner och tillbehör för korvtillverkning

CanTec AB
Slipmaskiner, köttkvarnar, knivar, skärpstål m.m.
 
Carnivor
En WEB-shop med fjälster i kortare längder på tub, startkultur, korvkryddor. Här finns även rexeptlänkar m.m.

Ingvald
Slakt- och charkmaskiner
 
KA Lundgren
Företaget säljer korvskinn, köttnät och andra produkter till charkföretag.
 
Maskindell
Vakuumförpackningar, tråg, krymp och sträckfilm.
 
Myhrvold
Säljer ny och begagnad utrustning. Bland annat skärmaskiner, köttkvarnar m.m.
 
Nordtec
Termometrar, pH mätare och andra mätinstrument.
 
Osab
Köttkvarnar, skärmaskiner m.m.
 
Profood
Startkultur, snabbhackor, köttkvarnar, korvstoppare, kryddor, tarmar, klimatanläggningar m.m.
 
Segerhammar Maskinservice
Köttkvarnar, köttsågar, skärmaskiner, vacmaskiner, korvsprutor m.m.
 
Setu
Rökskåp, Kokskåp, Stekskåp, Klimatanläggningar m.m.
 
Specialservice
Köttkvarnar, snabbhackor, korvstoppare m.m.

Teampac
Produkter för paketering