Agronomförbundet
Agronomförbundet jobbar med utbildningsfrågor, kontaktnätet inom agronomkåren samt marknadsföring av agronomkompetens. 
http://www.agronomforbundet.se/

Avfall Sverige 
Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning
http://www.avfallsverige.se/

DLF, Dagligvaruleverantörers Förbund
DLF är en intresseorganisation för företag som producerar och säljer varor till dagligvaru- och servicehandel samt restauranger och storhushåll i Sverige. 
http://www.dlf.se/

Gastronomiska Akademien
Gastronomiska Akademien skall värna om och verka för den gastronomiska kulturens och gastronomins utveckling i vårt land.
http://akademierna.se/gastronomiskaakademien/

Hushållningssällskapet
Obunden kunskapsorganisation som arbetar inom flera olika områden för att framförallt bistå företagare på landsbygden.
Hushållningssällskapet

Konsumentverket
Konsumentverket är en statlig myndighet som är till för dig som konsument. 
http://www.konsumentverket.se/

LivsmedelsFöreningen 
LivsmedelsFöreningen är ett nätverk för personer verksamma inom den svenska och nordiska livsmedelshanteringen. 
http://www.livsmedelsforeningen.se/

LRF
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen.
http://www.lrf.se/

LRF Mjölk
LRF Mjölk arbetar för att vända mjölken till tillväxt. Det gör vi på uppdrag av de svenska mjölkbönderna, mejeriföretagen och husdjursföreningarna.
LRF mjölk

LRF Trädgård
LRF Trädgård arbetar med att tillvarata trädgårdsföretagarnas intressen och jobbar således för de svenska producenterna av potatis, frukt & bär, grönsaker samt prydnads- och plantskoleväxter. 
LRF Trädgård

Rättvisemärkt 
De vill skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
http://www.fairtrade.se/

Svenska demeterförbundet 
Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamiskt odling och dess produkter. Från jord till bord.
http://www.demeter.nu/

Sjömatsfrämjandet
Sjömatsfrämjandet (fd. Svensk Fisk) skall skapa och driva trovärdiga och framgångsrika informations- och marknadsaktiviteter i syfte att göra fisk och fiskprodukter mer önskvärda.
http://sjomatsframjandet.se/

Svenskt kött
Svenskt kött kommunicerar och informerar aktivt om svenskt gris-, nöt- och lammkött och nyttan med svensk djuruppfödning. Svenskt kött är tillsammans med LRF och handelskedjorna initiativtagare till Svenskt kött-märket. 
http://www.svensktkott.se/

Svenska ägg
Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. 
http://www.svenskaagg.se/

Sveriges biodlares riksförbund
Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare.
http://www.biodlarna.se/

Sveriges sensoriska nätverk
Nätverket är en ideell förening som består av medlemmar som är verksamma i sensoriska frågor på företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor i Sverige och övriga Norden.
http://www.ssn.nu/

Äkta vara
På sajten Äkta vara kan du läsa om olika livsmedel, vad de innehåller, vad de inte borde innehålla, tips på alternativ både i vanlig butik och vid sidan om. Här kan du ta reda på vad tillsatserna på förpackningen betyder, när det är säsong för blomkål, hitta tips på bra böcker och ta reda på var du kan handla äkta vara – i butik eller på nätet. 
http://www.aktavara.org/

Astma och allergi förbundet
Astma och allergi förbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi
Astma och allergiförbundet
 
Diabetesförbundet 
Diabetesförbundet arbetar för att minimera konsekvenserna av sjukdomen så att alla människor med diabetes och deras närstående ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.
Diabetesförbundet

Dietisternas riksförbund
Dietisternas riksförbund arbetar aktivt med frågor som rör dietistyrket.
Dietisternas riksförbund
 
Fiskbranschens riksförbund
Fiskbranschens Riksförbund är den samlade organisationen för handel och industri inom fiskets område i Sverige.
Fiskbranschens riksförbund
 
Kött och Charkföretagen 
Branschorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen.
Kött och Charkföretagen
 
Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Koncernen är verksam i alla delar av värdekedjan - från jord till bord.
Lantmännen
 
Livsmedelsföretagen, LI
Arbetsgivar- och branschorganisationen Livsmedelsföretagen verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.
Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföreningen
LivsmedelsFöreningen är en ideell förening och en intresseorganisation för personer som är verksamma inom hela livsmedelskedjan. Sedan 1953 ger LivsmedelsFöreningen ut tidningen Livsmedel i fokus. Föreningen arrangerar konferenser, seminarier, studieresor och andra aktiviteter med syfte att ge deltagarna värdefull kunskap och tillfälle att skapa nya kontakter. Den mest välbesökta konferensen är ”Livsmedelsdagarna” som pågår i tre dagar varje höst.
http://livsmedel.se/livsmedelsforeningen/
 
Lokal Mat
LivsWäx ek. förening för livsmedelsproducenter i Gävleborg och Dalarna jobbar för att skapa mervärden för delägarföretagen. Mervärden som bidrar till regional utveckling, tillväxt och ökad synlighet genom varumärket, sigillet Lokal Mat. Märket visar i butikerna vägen till mat som är producerad i regionen.
Lokal mat

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. De sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.
Naturskyddsföreningen
 
Smaka Sverige
Med den nya webbplatsen Smaka Sverige vill Jordbruksverket erbjuda en kunskapsbank där traditionella svenska smaker, regionala produkter, mathistoria och liknande finns samlat på ett och samma ställe. Målet är att upptäcka och utveckla den svenska gastronomin.
Smaka Sverige

Svenska Celiakiförbundet 
Svenska Celiakiförbundet är en patientorganisation med 24 000 medlemmar. De arbetar för dig som är överkänslig mot gluten, laktos, mjölkprotein och sojaprotein, det finns föreningar i varje län.
http://celiaki.se/
 
Svensk Fågel
En branschorganisation där medlemmarna representerar hela produktionskedjan, d.v.s. avelsidkare, kläckeriföretag, uppfödare, slakteriföretag samt fodertillverkare.
Svensk Fågel
 
Svensk Lantmat
Svensk Lantmat är en förening som startade 1989 av småskaliga producenter, förmodligen landets äldsta förening när det gäller att samla småskaliga producenter under en gemensam logotyp. I Svensk Lantmat finns en mångfald producenter, verksamheter och råvaror. T.ex. gårdsbutiker, caféer, restauranger, självplock, internetbutiker och producenter som säljer till återförsäljare.
Svensk Lantmat

Sveriges Nötköttsproducenter
En intresseförening för alla kategorier av nötköttsproducenter. Målet är attförbättra lönsamheten i nötköttsproduktionen, hävda nötköttsproducenternas intressen, initiera och följa upp forskning, utveckling och rådgivning och öka och underlätta kontakten mellan nötköttsproducenter i hela landet.
Sveriges Nötköttsproducenter
 

Växa Sverige
Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.
https://www.vxa.se/