MatVärden samarbetar med Högskolor och Universitet och ingår i ett nätverk av forskare vilket ger tillgång till stor kompetens inom området. 
MatVärden bistår livsmedelsföretag i regionen i form av förmedling av forsknings-och studentarbeten  inom till exempel produktutveckling.
Föreningen erbjuder fortbildning till företagare verksamma inom våra näringar.

Forskningsaktörer

Institutionen för kost och idrottsvetenskap (Göteborgs Universitet)
http://www.iki.gu.se/forskning

Industriell näringslära och livsmedelskemi (Lunds universitet)
http://www.appliednutrition.lth.se/

Institutionen för biovetenskaper och näringslära (Karolinska institutet)
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=229  

IFST, Institute of Food Science & Technology.
http://www.ifst.org/

Institutionen för kostvetenskap, IHV (Uppsala universitet)
http://www.ikv.uu.se/

International Food Information Council
Amerikansk organisation, finansierad av livsmedelsindustrin, som sprider forskningsinformation i vidare kretsar, bland annat till konsumenter.
http://www.foodinsight.org/

KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
http://www.ksla.se/

Nordic committee on food analyses (NMKL)
NMKL

SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik
http://www.sik.se/

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
http://www.slu.se/
Sök publikationer på SLU Sveriges Lantbruks Universitet: Publikationer

SNF Swedish Nutrition FoundationStiftelse 
Ska främja vetenskaplig forskning inom näringsläran och praktisk tillämpning av forskningen. Ansvarar för livsmedelsbranschens egenåtgärdsprogram för hur hälsopåståenden får användas i marknadsföring. 
http://snf.ideon.se/

Uppsala Vattencentrum
En sammanslutningen mellan universiteten, myndighheterna och Uppsala kommun.
http://www.uvc.uu.se/

Publikationer

Ämne Titel Typ Årtal, källa Mer info
Biodling Gynna humlorna på gården Information 2008 Jordbruksverket Hemsida
Biodling Bli biodlare Information 2011 Jordbruksverket Läs mer
Förpackning & Märkning Bra förpackning skyddar och säljer i hållbart system Artikel 2011 FORMAS Läs mer
Förpackning & Märkning Konsumenter om märken på mat – information eller förvirring? Artikel 2012 Livsmedelsakademien Läs mer
Förpackning & Märkning Förpackningsdesign för närproducerade livsmedel Artikel 2011 Livsmedelsakademien Läs mer
Försäljning & marknadsföring Sharpen Your Skills Övrigt 2009 Food Insight org. Hemsida
Försäljning & marknadsföring Do Your Homework: Learning Through Consumer Research Övrigt 2009 Food Insight org. Hemsida
Försäljning & marknadsföring Framsyn via sociala medier Rapport 2011 Livsmedelsakademien Läs mer
Försäljning & marknadsföring Creating Consumer-Friendly Messages Övrigt 2009 Food Insight org. Hemsida
Försäljning & marknadsföring Så väljer konsumenten livsmedel Artikel 2010 FORMAS Läs mer
Försäljning & marknadsföring Consumer-tested Messages and Tips: An Overview Övrigt 2009 Food Insight org. Hemsida
Hav och Vatten Mikrober för fiskodling Artikel 2011 FORMAS Läs mer
Äggproduktion Modern svensk äggproduktion Information 2009 Jordbruksverket Läs mer
Jordbruksvetenskap Phytoestrogens and fatty acids in forage and bovine milk Avhandling 2012 SLU, Höjer Annika Läs mer
Jordbruksvetenskap Vallfodrets mineralbalans påverkar mjölkkons hälsa Övrigt 2012 SLU nytt, nr 2 Hemsida
Lagstiftning Svenska lagar och regler Övrigt (SFS 2006:804), (SFS 2006:813) Läs mer
Lagstiftning Vägledning och information Övrigt Livsmedelsverket Läs mer
Lagstiftning Nationella branschriktlinjer Övrigt Livsmedelsverket Läs mer
Lagstiftning EG) 178/2002 är grundläggande för all livsmedelslagstiftning. Övrigt (EG) 178/2002 Läs mer
Lokal mat Den närproducerade måltiden: En studie om svensk matturism utifrån de tre perspektiven möjligheter, upplevelser och marknadsföri Rapport 2011, Södertörns högskola Läs mer
Övrigt Den maktlösa måltiden: Om mat inom äldreomsorgen. Avhandling 2002 Uppsala Universitet Mattson S. Y. Hemsida
Lokal mat Från pitepalt till grönsaker från Ekerö: En studie av butikschefers och konsumenters attityder till lokal mat i Stockholmsregion Rapport 2011, Södertörns Högskola Läs mer
Mat & Hälsa Glykemisk profil ger bättre GI-koll på maten Artikel 2011 Lunds Universitet Hemsida
Mat & Hälsa Fet fisk och fiber skärper koncentration och minne Artikel 2012 Lunds Universitet Hemsida
Mat & Hälsa Blåbär med ”goda bakterier” dundermedicin för magen Artikel 2012 Lunds Universitet Hemsida
Mat & Hälsa Mat som – eller istället för – medicin? Avhandling 2010 Lunds Universitet Hemsida
Mejeri Adoption of the Automatic Milking System by Swedish Milk Producers Artikel 2013, Agri Food
Mejeri och ost Vägen till ekologisk mjölkproduktion Information 2010 Jordbruksverket Läs mer
Mejeri & ost Ostar gjorda på pastöriserad respektive opastöriserad mjölk- En sensorisk jämförelse Rapport 2012, Örebro universitet, Restaurang och hotell högskolan Läs mer
Nutrition (näringslära) Socker - fakta och hälsomässiga aspekter Rapport 2006 SNF Swedish Nutrition Fundation Hemsida
Nutrition (näringslära) Food Related Activities and Food Intake in Everyday Life among People with Intellectual Disabilities. Avhandling 2010 uppsala Universitet Adolfsson P. Hemsida
Offentlig upphandling Mat för äldre – innovativ upphandling Rapport 2010 Livsmedelsakademien Läs mer
Sensorik Sensory Quality and Consumer Perception of Wheat Bread: Towards Sustainable Production and Consumption. Effects of Farming Syste Avhandling 2004 Uppsala Universitet Kihlberg I. Hemsida
Sensorik Sensory quality of tomato, carrot and wheat: Influences of growing systems. Avhandling 1998 Uppsala Universitet Haglund Å. Hemsida
Sensorik Sensory quality of pork: Influences of rearing system, feed, genotype, and sex. Avhandling 2000 Uppsala Universitet Jonsäll A. Hemsida
Skolmaten The Swedish School Meal as a Public Meal: Collective Thinking, Actions and Meal Patterns. Avhandling 2012 Uppsala Universitet Persson Osowski, C. Hemsida
Övrigt Ekologiskt vs. närproducerat Rapport 2010 Livsmedelsakademien Läs mer
Övrigt Innovation i äldreomsorgen Rapport Livsmedelsakademien Läs mer
Övrigt Fäboden som politiskt rum: att vara fäbodbrukare i den gemensamma jordbrukspolitiken Avhandling 2013, SLU Läs mer