Ekogårdar
Ekologiska gårdar i Sverige, här hittar du ekologiska gårdar med egna hemsidor från Skåne i söder till Kalix i norr
http://www.ekogardar.se/ 

Gastronomiska Samtal
En ideell förening som jobbar för att utveckla den svenska gastronomin. Bland annat arrangeras den årliga tävlingen Matverk samt ett forum för samtal och erfarenhetsutbyte för människor med olika professioner inom matbranschen.
Gastronomiska Samtal
 
Gävleborgs Fäbodförening
Hemsidan är ett medel att får ett mer stabilt och livskraftigt bruk av alla fäbodar överallt.
http://www.xfabodar.se/
 
Matvalet 
Matvalet vill skapa bättre förutsättningar för konsumenterna att kunna välja mat enligt deras egna värderingar, öka konsumenternas inflytande på utbudet och öka tillgängligheten till ett sortiment med mångfald.
http://www.matvalet.nu/
 
Måltidsakademien
Måltidsakademien grundades den 19 oktober 2000 med syftet att främja forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv. 
http://akademierna.se/maltidsakademien/
 
Odling i balans
Ekonomi och ekologi måste kombineras för att ge möjlighet till en uthållig produktion. God ekonomi är en förutsättning för att företaget skall kunna utvecklas. Lika nödvändigt är det att fullt ut beakta ekologiska hänsyn.
http://www.odlingibalans.com/

ChokladAkademien
ChokladAkademien är en neutral ideell förening som vill öka kvalitetsmedvetandet om chokladprodukter och väcka intresse för chokladens betydelse som njutnings- och näringsmedel.
http://www.chokladakademien.com/
 
Eldrimner
Är ett nationellt centrum för mathantverk. Eldrimner hjälper dig som är mathantverkare – i starten såväl som i utvecklingen av företaget – genom rådgivning, kurser, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att det svenska mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.
http://www.eldrimner.com/
 
Kost och näring
Kost och Näring skall stödja föreningens medlemmar i yrkesrollen genom kollegial gemenskap, kunskapsförmedling och utveckling.
http://www.kostochnaring.se/
 
Mat och smak 
mat&smak är en samlingsplats för oss nyfikna konsumenter. Här får du kontakter, kunskap och inspiration kring mat som du kan lita på, framställd med äkta stolthet och bra råvaror.
http://www.matochsmak.se/
 
Måltidsriket
Måltidsriket ekonomisk förening är en sammanslutning av företag och organisationer i Örebro- och Värmlands län, som gemensamt arbetar med utvecklingsfrågor.
http://www.maltidsriket.se/