Livsmedelsnod och digitalplattform för stärkt
och hållbar livsmedelssektor i Gävleborg

Just nu driver vi projektet ”Livsmedelsnod och digitalplattform för stärkt och hållbar livsmedelssektor i Gävleborg” det är ett projekt som finansieras av Region Gävleborg och Tillväxtverket och pågår under perioden 2021-2023


Mål:
En långsiktigt och hållbar nod för livsmedel finns redo att etableras i region Gävleborg Genom en grön och digital omställning leder arbetet till en hållbar tillväxt, ökad attraktionskraft, sysselsättning och försörjningsförmåga.


Syfte:
Genom en grön och digital omställning leder arbetet till en hållbar tillväxt, ökad attraktionskraft, sysselsättning och försörjningsförmåga. Den digitala plattformen är basen för en ny marknadsplats för livsmedelsföretagen i vår region och som genererar nya kunder och ökad hållbar tillväxt.


Primär målgrupp för projektet:
Små och medelstora livsmedelsföretag (främst livsmedelsförädlare) men även övriga livmedelsaktörer.

Indirekta målgrupper:
Organisationer och företag som finns och påverkar Livsmedelsföretagen samt övriga regionala främjare.


Mål 1:
Förbereda att en hållbar och långsiktig livsmedelsnod etableras
Förbereda att en hållbar och långsiktig livsmedelsnod etableras för aktörer i hela livsmedelskedjan i länet 2023 och framåt. Föreslå vilken organisationsform och finansiering av livsmedelsnoden som fyller bäst funktion för länets aktörer.


Mål 2:
En digital livsmedelsplattform
Ett förslag finns för hur en digital livsmedelsplattform kan skapas i samverkan med aktuella aktörer i länet och fungera som digitalt verktyg för den regionala livsmedelsnoden. En gemensam regional plattform som kan vara gemensam för flera aktörer men administreras av den projektet föreslår.


Mål 3:
En digital marknadsplats
En behovsanalys finns framtagen gällande en digital marknadsplats på den digitala plattformen. Om utrymme finns så kan den digitala marknadsplatsen skapas under projekttiden av lämplig aktör som projektet utreder. Resultat som framkommit i utredningen sammanställs i en rapport.


Mål 4:
Bättre förutsättningar att genomföra en grön och digital omställning. Företagen i livsmedelskedjan har fått bättre förutsättningar att genomföra en grön och digital omställning. I samband med arbetet om livsmedelsnoden, den digitala plattformen och den digitala marknadsplatsen i mål 1, 2 och 3 uppstår samverkansbehov för arbetet med både grön och digital omställning.
Delmål 4:1 Fler livsmedelsaktörer i regionen har kommit längre i den digitala omställningsprocessen.
Delmål 4:2 Fler livsmedelsaktörer i regionen genomgår en grön omställning.

 

Kontakt:
Projektledare Karin Snell
076-100 47 51
karin.snell@matvarden.se