Projekt

Skärgårdssmak

Externt

Skärgårdssmak är en förening av skärgårdsföretagare - krögare, matbutiker, hantverkare och råvaru- och livsmedelsproducenter - som vill ge dig det bästa av Skärgårdens natur, produkter och smaker.

Dalamat

Externt

En obunden sammanslutning av jordbrukare och småskaliga livsmedelsproducenter i Dalarna.

Mat i norr

Externt

Välkommen att ta del av det Norrbottniska skafferiet! Vi har samlat företag som som producerar och förädlar livsmedel i Norrbottens län.

Goda Gotland

Externt

Detta är en samlingshemsida för ett antal nätverk. Gotland är mer än en sommarö – det är en levande ö året runt och en ö full av delikatesser och kulinariska upplevelser. Det här vill vi gärna visa dig - låt dig väl smaka!

Gotland Deli

Externt

Gotland Deli är ett nätverk bestående av sju livsmedelsföretag på Gotland som alla har det gemensamma att de tillverkar livsmedel småskaligt och hantverksmässigt.

Värmlandsmat

Externt

Denna hemsida är till för dig som vill upptäcka allt det unika vi har i vår närhet. Vi försöker här med gemensamma krafter visa vad Värmland har att erbjuda, var du kan köpa produkterna och var du kan äta, samt uppleva det regionala skafferiet.

Hungrig.nu

Externt

Hushållningssällskapets projekt arbetar med ett helhetstänk i matlagning och inköp för att höja kvalitén på maten för oss och våra barn

Smakplats Skåne

Externt

Smakplats är ett utvecklingscentrum för småskalig livsmedelsproduktion i Skåne. Smakplats finns till för dig som är företagare inom livsmedelssektorn med upp till 50 anställda.

Eldrimner

Externt

Ett nationellt centrum för småskaligt mathantverk.

Food of Jämtland

Externt

En webportal om Jämtlänsk mat och dryck.

Kurbits - kompetens & affärsutve

Externt

Kurbits arbetar för att kompetens- och affärsutveckla små och medelstora företag inom besöksnäringen i Dalarnas län.

Västerbottensmat

Externt

Hitta producenterna i Västerbotten och låt dig inspireras av olika recept.

Sörmlands matkluster

Externt

Nätverket för ökat samarbete med fokus på maten.

Gastro Botnia

Externt

Projektet arbetar med att öka antalet turister i regionen via den goda lokala maten samt ett gott värdskap.

VästgötaLandet - NärMat

Externt

VästgötaLandet - NärMat Inom Leaderområdet Kärnan, sex av Västra Götalands kommuner, pågår ett projekt där såväl lokala producenter som restauranger deltar. Genom utbildning och gemensamma "kockverkstäder" skapas förutsättningar för samarbete kring produktion och försäljning av lokalt producerad mat.

Nordansmak

Externt

NordanSmak är en web-baserad handelsplats för lokalt producerade livsmedel.

Roslagsmat

Externt

Föreningen för lokala småskaliga livsmedelsproducenter i Roslagen.

Smaka På Skåne

Externt

Smaka på Skåne är samordnare i utvecklingen av skånska matföretag. Genom en rad utvecklingsprojekt försöker vi öka intresset för den skånska maten, både här hemma och utomlands, men framför allt se till så att våra skånska matföretag växer och blir fler och livskraftiga.

Livsmedel i Väst

Externt

Den ideella föreningen Livsmedel i Väst bildades år 1998. Föreningen verkar för att göra industrin och dess behov tydliga genom att bilda nätverk och öka samverkan mellan olika intressenter inom livsmedelsområdet i Västsverige.

Mat och Upplevelser i sydöstra S

Externt

Projektet riktar sig till småskaliga livsmedelsföretag och turistföretag som vill utveckla maten som en del av upplevelsen. Genom kompetensutveckling och samarbeten ska vi tillsammans arbeta för fantastiska kulinariska upplevelser för besökare i Småland, Öland, Blekinge och på Gotland!