Projekt

FoU-centrum för livsmedel

Eget

Projektet har fokuserat på byggnation av mobilt mejeri och charkuteri, mötesplats för livsmedel på webben samt forsknings-, nätverks- och fortbildningsinsatser. Mer info om projektet hittar du i bifogad fil.

Hälsa och Mat Gävleborg -Fokus p

Eget

Förstudie runt äldres måltidssituation genomförd i samarbete mellan HälsingLivs, Inköp Gävleborg och Bollnäs kommun.