Tillväxt grönsaksodling

Under åren 2020 och 2021 har Föreningen MatVärden, samt ett antal aktiva odlare och krögare i Gävleborgs Län, beviljats medel från Jordbruksverket för att driva Projekt Tillväxt Grönsaksodling

Syfte med projektet:
Att stimulera till tillväxt inom grönsaks-produktionen i länet, samt öka möjligheterna för lokala restauranger, offentliga kök, dagligvaruhandel och nätaktörer att få tillgång till lokalt producerade grönsaker. 

Mål med projektet:
Målen är genomföra, sammanställa och sprida en grundlig nulägesanalys som tas fram med projektets samarbetspartners. Nuläget ska tydligt ange de hinder och möjligheter som påverkar en potentiell tillväxt. Ett antal möten och diskussionsforum ska vara genomförda och dokumenterade. Slutsatser och förslag på nytänkande strategier och affärssamarbeten ska vara framtagna och redo för nästa steg som är genomförande i olika former. Nätverk och samverkan mellan aktörer inom värdekedjan är initierade. De långsiktiga målen är att nya innovativa odlingsformer och samarbeten i värdekedjan från odlare till konsument leder till tillväxt inom odlingen i länet.

Genomförande:
Att i samarbete med odlare och andra aktörer i värdekedjan definiera de utmaningar som hindrar tillväxt Skapa nätverk  som arbetar med problemlösning och starta en innovativ förändringsprocess för ökad tillväxt såväl interna nätverk (odlare, handlare mm) som övergripande i hela värdekedjan från odlare till konsument.

Sammanställning & åtgärdsplan:
Resultatet ska spridas till alla berörda aktörer i projektet samt till offentliga institutioner såsom Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs Län.

Projektet kommer att utifrån vad nulägesanalysen kommer fram till att fokusera på utformning av nya affärsmodeller som gynnar en kortare och mer lönsam väg mellan odlare och konsument. Detta kan dels ske genom nya samarbeten mellan odlare och bidra till nya mer effektiva affärssamarbeten, dels genom nya innovativa sätt att sälja och distribuera men kan också ske i form av nya smarta lösningar för hur den köpande kunden lätt få tillgång till de lokala produkterna och komma närmare primärproducenten.

Kontaktperson
Britt-Marie Stegs
brittmariestegs@gmail.com
070- 396 54 62