Gävleborg – en gastronomisk region

MatVärden är en ideell förening vars medlemmar brinner för en positiv utveckling av livsmedelsbranschen i vår region. Vi fokuserar på fyra områden / "tallrikar".

Gävleborgarens tallrik: Vi vill att du som privatperson i länet ska kunna köpa livsmedel som är producerade i Gävleborg. Det ska vara enkelt att hitta mat och dryck i affären, via webben eller direkt av producenten. 

Offentliga tallriken: Vi vill att du som går i skolan i Gävleborg eller som på annat sätt kommer i kontakt med regionens offentliga verksamhet ska kunna serveras mat som är lagad på råvaror som är producerade i länet i så stor utsträckning som möjligt.

Turistiska tallriken: Vi vill att besökare i vårt län ska  kunna ta del av vår regions identitet via den mat och dryck som serveras. 

Exporttallriken: Mat och Dryck är en del av vilka vi är. Vi vill att människor utanför vårt län ska kunna ta del av Gävleborg via våra livsmedel. 

En del i föreningens arbete är att driva och genomföra utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer/finansiärer. Under fliken erfarenhetsbank kan du läsa om de insatser som tidigare genomförts och vilka effekter de har haft. Läs mer om vårt projekt Smak av Gävleborg i spalten här bredvid. 

Smak av Gävleborg – livsmedel som grund för hållbar utveckling etapp 1

Föreningen har tidigare arbetat med nedanstående insatser: (se en mer detaljerad projektrapport under ”erfarenhetsbank” och ”genomförda projekt”)

Mobila produktionskök
Ett mobilt mejeri och mobilt charkuteri har byggts i syfte att underlätta för  människor  att starta upp en livsmedelsproduktion.

Mötesplats på webben
Vi har samlat livsmedelsproducenter och kunskap om att vara livsmedelsföretagare på www.matvarden.se  i syfte att underlätta för affärer, och kunskap relevant för livsmedelsföretagare.

Fortbildning/Forskning/Nätverk
Under projektet har ca 400 personer deltagit i fortbildningsaktiviteter samt möten för utveckling i branschen. Vi har även initierat aktionsbaserad forskning som bidragit till bl.a. produktutveckling.
Med dessa insatser som grund fortsätter arbetet i projekt ”Smak av Gävleborg”.

Syftet med projektet

– Initiera nya och fortsätta påbörjade utvecklingsinsatser för att skapa tillväxt för företag i livsmedelsbranschen.

Målet med projektet

– Skapa en samverkansplattform och arbetssätt som kan ge förutsättningar för en hållbar tillväxt hos företag i vår region med anknytning till livsmedel. Projektet ska påbörja ett arbete med en livsmedelsstrategi i länet, identifiera gastronomiska regioner samt verka för att påbörjade utvecklingsinsatser fortsätter (exempelvis mobila produktionsenheterna).

Aktivitetsrapporter – vad vi har gjort och gör i projektet hittar du här:   

Lagesrapport 1_2.docx (656,6 kB)

Lagesrapport 2_1.docx (47,9 kB)

Lagesrapport 3_1.docx (645,2 kB)

 

Efter projektet

Vi arbetar även med en ansökan till Tillväxtverket för att få medel för att fortsatt driva utvecklingen framåt. Region Gävleborg har beslutat att medfinansiera projektet.

Projekttid: Augusti 2014 till mars 2015
Finansiärer: Region Gävleborg och Föreningen MatVärden.