Projekt ” Företagssamverkan för export till Italien”

Under åren 2018 och 2019 har Föreningen MatVärden beviljats medel från Jordbruksverket och Leader Hälsingebygden för att driva projekt ”Företagssamverkan för export till Italien”.

Syfte med projektet:

  • Att bygga kunskap om, samt utveckla en modell för hur, man i samverkan mellan företag och lokala/nationella stödstrukturer för företagande, kan arbeta med export av små livsmedelsproducenters produkter.

Mål med projektet

  • En arbetsmodell för export av regionalt producerade livsmedel.

Projektet består av:

  • Förarbete med identifiering av fler livsmedelsproducenter samt undersökning och sammanställning av tullfrågor och logistiklösningar m.m.

  • Utbildning av deltagande testföretag

  • Resa till Italien för att testa modell och upplägg på arbete

  • Efterarbete med erfarenhetsutbyte och uppföljning

  • Utvärdering och sammanställning av resultat och rapport.

10 företag har anmält intresse att delta i projektet. Det finns dock utrymme för flera företag att delta i den kompetensutveckling MatVärden kommer att erbjuda på hemmaplan. Alla intresserade uppmanas att kontakta Matvärden.

Sverige har världens renaste livsmedelsindustri. Hälsingland har dessutom ren luft, brusande älvar, kristallklara sjöar och skogar som erbjuder vilt och bär. Vi har ett entreprenörskap som grundas i tillit, kvalitet, säkerhet och service. I min värld finns matens högborg i just Italien - vilken utmaning att visa just dem att mat och dryck från Hälsingland är vad Italien saknar!!

Den största potentialen för en ökad livsmedelsexport finns bland förädlade livsmedel. Om ett ökat antal företag i vår region tar steget fullt ut och börjar exportera kommer detta att leda till näringslivsutveckling och en tillväxt med fler företag och arbetstillfällen på landsbygden.

 

Aktivitetsrapporter – vad vi har gjort och gör i projektet hittar du här:   

Icon September 2018 (19,9 kB)

Finansiärer: Leader Hälsingebygden och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling