Bra idéer är till för att snos!

Vi delar gärna med oss av kunskap och idéer som finns här i vår erfarenhetsbank. Under fliken genomförda projekt finns en redovisning av de projekt föreningen har genomfört sedan 2010. Vi har också genomfört en hel del aktiviteter genom åren. En redovisning av vad vi gjort finns under fliken genomförda aktiviteter. Under fliken projekt övriga Sverige har vi samlat andra utvecklingsprojekt som är genomförda i Sverige. Och slutligen, under fliken pressklipp hittar du det som media rapporterat om vår verksamhet under åren.