Aktiviteter i Nya Affärer

Konkreta stödinsatser för att främja tillväxt hos småskaliga livsmedelsproducenter

 

Den digitala handelslösningen har inte bara ändrat hur lokalproducerade livsmedel säljs, utan den har också öppnat upp nya dörrar för producenter att nå ut till en bredare publik. Under utvecklingen av denna plattform har flera producenter uttryckt behov av praktiskt stöd för att maximera sin närvaro och försäljning på marknaden. 

Genom nära och kontinuerlig kontakt med de producenter som deltar i projekt Nya Affärer, har vi genomfört konkreta stödinsatser för att främja deras affärsutveckling. Dessa insatser inkluderar till exempel säljträning, ekonomiska analyser för att optimera deras affärsstrategier och säljstöd för att underlätta deras närvaro och framgång på marknaden. Genom att erbjuda sådana praktiska verktyg och resurser strävar vi efter att hjälpa producenterna att växa samt utveckla sin affärsförmåga. Läs mer om insatserna nedan. 

Säljstöd

 

Det finns ett uttryckt behov av säljstöd hos flera producenter.
En sådan tjänst är att tillhandahålla en dedikerad säljare som kan agera som en ambassadör för producenterna genom att distribuera prover till butiker och restauranger, lämna prislistor, diskutera produkterna och föreslå samarbeten mellan olika producenter och kunder. 

  För att ytterligare stärka närvaron av lokala produkter i butiker och restauranger har vi även arrangerat smakdemonstrationer där kunder kan lära sig mer om produkterna och uppskatta deras kvalitet. 

Alla dessa tjänster är kostnadsfria för producenterna under projektets gång. Vårt fokus ligger på att stödja de producenter som aktivt strävar efter tillväxt och expansion på marknaden. 

 För att komplettera våra säljinsatser har vi utvecklat marknadsföringsmaterial i form av skyltar och flyers som kan användas både i butiker och på restaurangers menyer. Genom att samarbeta med professionella fotografer har vi säkerställt att vårt marknadsföringsmaterial är av hög kvalitet och tydligt kommunicerar producenternas varumärken och produkter. 

Affärsanalyser

 

För att stödja producenternas tillväxt och utveckling har vi hjälp till att genomföra individanpassade affärsanalyser.
Våra insatser omfattar även kundanalyser för att identifiera och bättre förstå kundsegment, produktanalyser för att optimera sortiment och prissättnings-strategier, samt planering för att säkerställa en hållbar och framgångsrik verksamhet. Genom att erbjuda denna typ av stödinsatser strävar vi efter att hjälpa producenter förbättra sin nuvarande affärsverksamhet utan också att skapa en grund för långsiktig tillväxt och framgång på marknaden.

Är du producent och vill veta mer om våra stödinsatser? Kontakta oss