Märkning och certifiering

Linda Elverstig Matvärden kommunikation

Rådgivning inom märkning och certifiering

För att säkerställa fullständig efterlevnad av krav och certifieringar i livsmedelsbranschen, kan en erfaren rådgivare vara till stor hjälp. MatVärdens rådgivare kan hjälpa till att navigera genom komplexa regler och lagar och vilka certifieringar som finns.