Med projektet tar Gävleborg ytterligare ett steg mot en mer hållbar livsmedelsproduktion genom ett nytt projekt som leds av MatVärden. Projektet pågår till juni 2026 och samlar kommuner, LRF, Länsstyrelsen och Region Gävleborg i en gemensam strävan att genomföra lokala handlingsplaner för Sveriges livsmedelsstrategi i länets kommuner

läs mer