Publikation: Nationella branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla de krav som finns i livsmedelslagstiftningen.

Företagarna måste följa de regler som finns i lagar, förordningar och föreskrifter. Däremot är det frivilligt om man vill följa det som skrivs i de nationella branschriktlinjer. Livsmedelsverket har bedömt de nationella branschriktlinjerna.
Läs mer på: Livsmedelsverket

Ämne: Lagstiftning
Typ: Övrigt
Årtal, källa: Livsmedelsverket