Publikation: Vägledning och information

Livsmedelsverket har tagit fram övergripande information som direkt riktar sig till företagare.

Verket har också tagit fram vägledningar som främst som riktar sig till kontrollmyndigheter. Vägledningarna är knutna till en eller flera författningar/förordningar men de är inte rättsligt bindande. Även du som företagare kan ha nytta av vägledningarna.
 
Läs mer på: Livsmedelsverket

Ämne: Lagstiftning
Typ: Övrigt
Årtal, källa: Livsmedelsverket