Publikation: Så väljer konsumenten livsmedel

Att förstå hur en konsument tänker och gör är ofta svårt. Intentioner och attityder är bara vagt relaterade till faktiskt beteende. Inte sällan säger konsumenten en sak, men agerar på ett helt annat sätt.

Ett praktiskt exempel är att många konsumenter i enkäter uppger att de ofta köper ekologiska varor. Men när de väl står i butiken är det de icke-miljömärkta varorna som hamnar i korgen, konstaterar Annika Åström som är sensoriker och projektledare på livsmedelsinstitutet SIK. Läs mer på: FORMAS

Ämne: Försäljning & marknadsföring
Typ: Artikel
Årtal, källa: 2010 FORMAS