Page title

Baltzar Kuylenstierna
Baltzar Kuylenstierna

Ny affärer

Vårt län har antagit en handlingsplan för livsmedelsstrategin som innehåller ett stort antal åtgärder för att stärka vår lokala matproduktion och sluta värdekedjorna – producera lokalt-konsumera lokalt. Hälsingland har flera lokala livsmedelsföretag med stor potential för tillväxt men det finns olösta utmaningar att ta tag i för att det ska bli verklighet. Vi vill driva ett projekt för att öka tillväxten för lokala matföretag i Hälsingland med hjälp av ett innovativt, lösningsfokuserat och konkret arbetssätt. Projektet ska arbeta målfokuserat och leda till mätbar tillväxt och fler arbetstillfällen.

Projektet bjuder in till matchningsträffar mellan producenter och kunder. Dessa utvärderas och tas framåt steg för steg i processen. En innovativ arbetsmodell där vår nya metod är nyskapande, gränsöverskridande och innovativ då den genom vår projektledning får alla aktörer att lägga tid och kraft i sina egna organisationer för att i förväg bädda så bra som möjligt för en lyckad försäljning. Allt detta förberedande arbete som Matvärden samordnar och leder tar respektive aktör med sig in till matchningsträffarna vilket starkt förbättrar möjligheterna för konkreta affärer som också har möjlighet att bli långvariga.

Mål:
En väl förankrad affärsmodell för aktörerna inom värdekedjan lokal mat som dessutom är skalbar.

Genomförda kompetenshöjande åtgärder enligt plan för berörda deltagare från butik, restaurang, matproducenter och logistikaktörer.

Kontakt Britt-Marie Stegs
Projektledare MatVärden
britt-marie@matvarden.se