Medlemmar

Alla företag, organisationer och personer som verkar för föreningens ändamål kan antas som medlemmar i föreningen.
Se föreningens stadgar

  Icon Stadgar.pdf (35,4 kB)

Vill Du bli medlem? Anmäl dig här:

Medlemsformulär

GDPR
Vi lagrar enbart dina kontaktuppgifter. Vi har inga ytterligare personuppgifter kopplade till dig. Vi är de enda som äger informationen som samlats in. Din personligt identifierbara information (e-postadress) kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran. Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Endast medarbetare som administrerar nyhetsbrev eller arbetar med kundservice, får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

 

Stöd oss

Vill du stödja oss på annat sätt än att bli medlem kontakta
oss då på info@matvarden.se

Medlemsavgift

Såväl enskilda personer som företagsmedlemmar betalar endast en ideell avgift: 300 kr/per person/företag
(ej momsbelagd avgift). Medlemsskapet är personligt och inte företagsknutet.
Betala avgift till MatVärdens bankgiro, 5516-8991, ange:
Ditt företag och namn (för företagsmedlem) eller endast ditt namn (för enskild person) & medlemsår.

Vid arrangemang MatVärden gör så räknas företag som är medlemmar som en person. (Med andra ord, det reducerade priset man kan få som medlem gäller för en person.)

Det går också bra att swisha: Föreningen MatVärden 123 068 00 90. Glöm inte att skriva ditt namn.

Styrelsen gör sedan en prövning om medlemskap. Föreningen äger rätt att delegera denna prövning. Beslut om inval av nya medlemmar skall omgående meddelas såväl den sökande som föreningens medlemmar. Om medlemskap vägras kan den sökande begära att frågan hänskjuts till föreningsstämman för beslut.