Föreningen MatVärden – en ideell förening

En regions mat och dryck berättar något om oss som bor och verkar här. Vi vill därför att produktionen av mat och dryck i vår region ökar i volym och kvalitet så att människor som bor här och som besöker oss får ta del av det vi har att erbjuda – från jord till bord. 

Föreningen MatVärden, f.d. HälsingeLivs, är en ideell förening som startades 2006 för att vi gemensamt ska kunna driva utvecklingen mot vår vision: En hållbar livsmedelsproduktion i Gävleborg. Föreningens medlemmar består av både privatpersoner och företag som vill vara med och arbeta för att uppnå vår vision. Föreningen är politiskt obunden och välkomnar alla som delar vår vision.  Icon Stadgar MatVärden (35,4 kB)

Därför är jag medlem i MatVärden:

Maria Brook bor på gården Lars Pers i Fors, Österfärnebo, där hon driver en getgård med drygt 40 getter i den sydligaste delen av Norrland. Hon producerar getost, honung och gör ölkorv på getkött.

Lockar besökare till gården

Att under lågsäsong lyckas locka besökare till gården går bra med kreativa idéer. Gårdens årliga julgransplundring för getterna, en "Gettekul jul" då getterna får mumsa i sig folks julgranar, har blivit en rolig aktivitet som drar många besökare till gården.

Nätverksbyggande viktigt

– Jag vill vara med i MatVärden för att jag känner att alla vi producenter i de olika branscherna samt butiker, restauranger o.s.v. ska se varandra som kollegor och jobba mot samma mål. Det nätverk som byggs upp är fantastiskt! Det är en styrka att finnas i ett sammanhang, en helhet.

Visa var vi hittar den lokala maten

– Vi har alla ett viktigt budskap att förmedla, det är kunskapen om den bra maten, den lokala och närproducerade, samt att visa var den finns. Och sist, men inte minst, så ska vi knyta ihop då och nu så att vi inte förlorar det kulinariska kulturarvet från vår del av världen.

Jonas Larsson driver tillsammans med sin fru Anna Tevsjö Destilleri i Järvsö. Olika sorters brännvin, likörer, punsch, glögg och gin produceras på spannmål från Annas egen kvarn Teve Kvarn (där hon är sjunde generationens mjölnare), på lokalt källvatten och närproducerade kryddor, örter, bär och frukt i den mån de finns. Paret serverar också julbord och ordnar dryckesprovningar, bland annat.

Samverka med andra

– Jag är med i MatVärden för att det är ett bra sätt att få träffa andra producenter och att få igång det närproducerade. Det är ju någonting fel när det t.ex. under färskpotatissäsong inte går att få tag på svensk sådan men däremot marockansk. Hela den här grejen med det massproducerade och det anonyma är en trend som vi tillsammans kan förändra! Det är viktigt att tänka på vad vi stoppar i oss, att tänka på miljön och på arbetsplatserna, inte minst. Den bästa vägen att gå och det mest sunda är att handla så nära vi kan och då kan vi också alla leva och verka i vår region.

Gynna det regionala

– Utmaningen att erbjuda en meny på så lokalproducerat som möjligt till skillnad från det massproducerade och anonyma bidrar till att göra jobbet roligt! Samtidigt gynnar vi också regionens producenter och förädlare.

Anna Bergenudd driver Järvsö Gårdsbageri där surdegsbrödet, bakat på lokalproducerade råvaror, står i centrum. Därutöver finns det i sortimentet ett stort urval söta bakverk, hårdbröd, tårtor samt surdegspizzor. Butiksdelen erbjuder andra lokalt producerade produkter där förädlarna, liksom Anna, anser att omsorgen om bra, lokala råvaror, kärleken till hantverket och kvaliteten är det viktiga.

Öka kunskapen om bra mat

– Jag är med i MatVärden för att jag vill förbättra matkulturen i vårt län. Jag vill ta tillbaka de gamla metoderna att förädla mat och öka kunskapen om vad bra mat är.

– Jag drömmer om att fler bönder börjar odla ekologiskt spannmål, att vi får fler mjölkvarnar och ett bageri i varenda liten by. Jag drömmar också om att skolbarnen får äta lokalproducerad ekologisk mat och att barnen tidigt får vara delaktiga i den processen så att de får den här kunskapen naturligt.

Vi måste hänga med

– Generellt vill jag att vi pratar mera mat i vårt län. Sverige är det nya Matlandet, ett beslut på regeringsnivå, och då måste vi hänga med. Matturismen ökar och jag vill att vi med stolthet ska kunna erbjuda att dignande Hälsingskt smörgåsbord!

MatVärden har framgångsrikt skapat miljöer som genererar hållbar tillväxt inom livsmedels och besöksnäringen, såväl lokalt som regionalt.

Övergripande mål

Det övergripande målet för MatVärden är att kunna svara upp mot ett växande intresse och en ökad efterfrågan på lokalt producerade kvalitetsprodukter, något som kräver en tillväxt av livsmedelsproduktion och förädling. Den här tillväxten ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar, vilket skapar ett gynnsamt klimat för företag och människor.

En hållbar tillväxt inom livsmedels- och besöksnäringen leder till öppna, levande landskap, till fler arbetstillfällen, till överlevnad för befintliga företag, ett större produktutbud på marknaden, en bättre miljö, ett energisnålare samhälle, en ökad attraktionskraft, inflyttning, besöksnäring, en förhöjd utbildningsnivå och en ökad forskningsverksamhet.