Vi skickar en utmaning till länets samtliga kommuner.

Bakgrunden till denna utmaning är att vi genom erfarenhet sett att tävlingsmoment driver på utvecklingen. Som samarbetspartner har vi nyhetssajten helahälsingland.se samt Gefle Dagblad som journalistiskt följer upp arbetet
i kommunerna och hur matsmarta ni verkligen är.

Vi vill driva på utvecklingen i länets kommuner och uppmuntra till ökad lokal matproduktion. Något som behövs för ett mer hållbart samhälle, men också för att klara vårt behov av livsmedel vid händelse av en kris.

Utmaningen handlar om att uppnå ett antal uppsatta mål inom tre
områden som vi definierat. 

• Krisberedskap och försörjningsförmåga

• Skola och Omsorg

• Hållbarhet

En jury kommer att bedöma och poängsätta varje kommuns arbete inom respektive område för att under hösten 2021 kora länets mest MatSmarta kommun vid vårt matkonvent under festliga former.

Varför MatSmart?
För att skapa trygghet och tillväxt i kommunen genom aktiviteter som gör att målen i den regionala handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi uppnås. Hållbarhet är något som kommuninvånare idag förväntar sig att du som företräder en kommun ska arbeta med. Förväntningar ställs på att ansvar tas för både miljö, personer runt omkring och även på de som du i din tur beställer varor eller tjänster av. Det går att arbeta med hållbarhet på många sätt, från ”kosmetisk” hållbarhet till att ställa om hela samhället till ett mer hållbart tankesätt. Hållbarhet handlar om att värna om jordens begränsade resurser på ett smart sätt som både gynnar kommunen och vår omvärld både på kort och lång sikt.


DETTA KOMMER VI ATT VÄRDERA:

Krisberedskap och försörjningsförmåga

• Arbetar aktivt med att implementera den regionala handlingsplanen
  för livsmedelsstrategin.

• Tar ansvar för och har en handlingsplan för kommunens
   livsmedelsförsörjning.

• Har en upphandlingspolicy som prioriterar lokalt/regionalt/svenskt
   producerade livsmedel.

Skola och omsorg

• Är innovativa i att använda skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg.

   Visa på minst 5 exempel.

• Elever och omsorgstagare ger kommunens måltider och
   måltidsmiljö höga betyg.

• Har etablerat samverkan med livsmedelsproducenter i kommunen.

Hållbarhet

• Visa hur ni värderar lokal livsmedelsproduktion och vad
   den genererar till hållbarhetsmålen.

• Visa goda exempel på att matsvinnet minskar. 

• Visa på hur matsvinn kommer till nytta.

• Visa vad en måltid får kosta per person i offentliga miljöer.

• Säsongsanpassar måltider i hög grad för att kunna handla
   lokalt producerade produkter?

Anmäl din kommun till utmaningen och du deltar i tävlingen!
Vi erbjuder ett nätverk av kompetenser för att bistå er i detta arbete.
Vill ni ha stöd att ta fram er handlingsplan? Du hittar kontaktuppgifter
på bifogat blad nedan för nedladdning till alla som vill vara med och driva utvecklingen framåt.
Även dokumentet mer utmaningen ligger för nedladdning. 

Antar ni utmaningen?
Anmäl er till tävlingsledare Karin Ånöstam: karin@matvarden.se

 

Hämta bifogad fil
Hämta bifogad fil
8 maj 2020 11:31