Var med och påverka utformningen av nya mål för livsmedelskontrollen

Nu påbörjar Livsmedelsverket arbetet med att sätta nya mål för livsmedelskontrollen som ska gälla 2020 - 2022. De nya målen kommer, precis som nuvarande operativa mål, att ange vissa typer av kontroller som myndigheterna i livsmedelskontrollen ska utföra.

Visa original

7 mars 2018 15:30