Vad får man skriva kring bäst-före-datum?

Mat som märks med ett bäst-föredatum går ofta bra att äta även efter det att datumet har passerats. För att minska matsvinnet hos konsumenterna är det viktigt att de får kunskap om att datummärkningen inte säger allt om ett livsmedels hållbarhet, att de kan använda sina sinnen och titta -lukta–smaka. 

Visa original

28 mars 2018 14:30