Vad äter ungdomar i Sverige? Resultaten från Riksmaten ungdom snart här

Nu är datainsamlingen till Riksmaten ungdom och Riksmaten ungdom plus avslutad och vi är mitt uppe i sammanställning av den stora mängd information som samlats in. Resultaten kommer att ligga till grund för riskvärderingar, utveckling av kostråd och fördjupade analyser om matens betydelse för hälsa.

Visa original

1 februari 2018 08:30