Ursprung för den primära ingrediensen

EU-kommissionen är färdiga med tillämpningsregler om när och hur ursprunget för den primära ingrediensen i ett livsmedel ska anges. Det handlar om livsmedel som är ursprungsmärkta men där den primära ingrediensen har annat ursprung en livsmedlet som helhet. Reglerna ska tillämpas från och med den 1 april 2020

Visa original

10 september 2018 12:30