Södra Mat Bar Kaffe -restaurangen som vill mer

1 juli år 2013 öppnade en liten kvarterskrog på Söder i centrala Gävle; Södra Mat Bar Kaffe. Restaurangen har ett 40-tal sittplatser och det är stammisarna som fyller upp de flesta av platserna. Krögaren Ronald, “Rodde”, Erling har ett stort intresse för bra råvaror, kvalitet och ambitiös men enkel och rak matlagning. Han, som fler och fler krögare i Gävle, köper in en hel del lokala råvaror, speciellt när det är säsong:
- Dels vill jag kunna använda mig av unika råvaror med en tydlig avsändare och därmed erbjuda unika produkter. Dels vill jag som egen företagare gynna andra små lokala företagare. Sedan så ser jag också, inte minst, ett stort mervärde i att vi tillsammans kan kommunicera utåt att vi finns och vad vi har att erbjuda, både Södra som restaurang och de små producenterna, lokala som nationella.

Producenter: - Satsa på marknadsföring och kvalitet!

I nuläget köper Södra Mat Bar Kaffe in lokala produkter från bland annat Reco Meat, Ockelbo kyckling, Böle grönsaker, Mårdängens rapsolja, Barrsätra hembageri och kaffe från det lokala kafferosteriet café Sarria. Ronald efterlyser mer engagemang från producenternas sida, för att bli mer synliga och för att höja kvaliteten:

-Jag skulle önska att de lokala producenterna arbetade mer med marknadsföring gentemot grossister och konsumenter och att fler producenter tog ansvar för kvaliteten på råvarorna. Det räcker inte med att man kan leverera någonting som är närproducerat, man måste också kunna erbjuda kvalitet. Det är väl det som är den största utmaningen, att få tillräckligt mycket av de lokala råvarorna av hög kvalitet och inte minst att få till en smidig distribution.

Vill utmana och överraska -på ett positivt vis

Ronald själv är övertygad om att kvalitet lönar sig i längden och han följer sin matvision:

- Jag jobbar för att kunna erbjuda kunderna mat som ger mer näring, mat som bygger på råvaror där den sunda etiken är i fokus och mat som gynnar de lokala företagen i möjligaste mån. Vi arbetar bara med MSC-märkt fisk och kött från producenter som har en sund djurhållning och märk väl att det inte alltid behöver innebära en ekologisk profil, menar Ronald.

Han gillar starkt det rustika köket och användningen av många olika styckdetaljer och använder sig gärna av grönsaker som kål i olika varianter och rotsaker men det får inte gå överstyr:

- Det är av yttersta vikt att jag som krögare håller jämna steg med konsumenten/vår gäst vad gäller förståelsen för råvaran eller rätten så att det inte bara blir konstigt. Syftet är givetvis att kunna erbjuda en meny som både tilltalar men i viss mån även kan utmana ens uppfattning om en rätt eller råvara.

Restaurangbranschen -vi måste stärka yrkesgruppens status

Hela restaurangbranschen söker med ljus och lykta efter duktiga kockar då bristen är stor och Ronald berättar engagerat om utmaningen:

- Det kan göra att det kan vara svårt att utveckla och driva det gastronomiska arbetet framåt i den takt man önskar. Detsamma gäller matsalsarbetet där vi i branschen med branschorganisationerna borde gör mer vad gäller utbildning, lön och arbetsförhållanden för att göra yrket mer attraktivt och ge det en högre status. Restaurang- och cafébranschen är ju något som har en stark tillväxt inte bara nationellt utan globalt och mat & dryck är en stor del av en besökares reseupplevelse så det ligger mycket pengar i potten, avslutar Ronald Erling.

Nina Nurmesniemi

10 december 2015 17:00