Smaka och lukta- en barnbok om att inte kasta mat

Therese Otterhäll gav ut boken Smaka och lukta 2019. MatVärdens kock Hans Erik var med och gav tips och råd till innehållet. Boken vill uppmuntra till att  barn får uppleva och lära sig att sätta ord på lukter och smaker. Att inte kasta bort mat utan att ta vara på och äta upp allt. I boken finns recept och tips på vad man kan göra med t.ex. frukt och grönsaker som börjar bli lite gamla. Man får också lära sig om sophantering och hur avfall kan omvandlas till biogas.  En bok som får barnen att känna att de kan påverka för en hållbar framtid. 
Boken finns att köpa i din lokala bokhandel och att beställa på nätet. 

18 september 2020 10:49