Slakten ökar medan mjölkproduktionen minskar

Under år 2017 var den totala invägningen av mjölk 2 817 tusen ton. Det är en minskning med 45 tusen ton eller 2 procent jämfört med 2016. Drygt 27 procent av mjölken, 773 tusen ton, användes till konsumtionsmjölk. Användningen för mjölkpulver har ökat med 4 procent medan användningen för ost var oförändrad. Användningen för grädde, fil och smör minskade något. Det visar Jordbruksverket års- och månadsstatistik för animalieproduktionen i Sverige.

Visa original

15 februari 2018 10:30