Matföretagare i ny rapport: den lokala förankringen är en framgångsfaktor!

Branschorganisationen Livsmedelsföretagen har gjort en djupanalys i hur läget ser ut för nytillkomna livsmedelsföretag runt om i Sverige som startats under åren 2010-2014 och som fortsättningsvis är aktiva (732 st). Ledorden för de nya livsmedelsföretagen kan sammanfattas i modernt hantverk, tradition och innovation, hälsa och hållbarhet, matupplevelser och fantastiska produkter!

Lokala matupplevelser

Majoriteten av alla nya företag startas utanför de tre storstadsregionerna och nästan samtliga företag, nio av tio, betonar hur viktig den lokala anknytningen är för företaget och att de använder den på olika sätt. Den är viktig för företagets identitet och den används i marknadsföringen. Den lokala anknytningen kan också uttrycka sig i att en stor del av företagets viktigaste kunder finns i närområdet, att man använder råvaror från trakten och att man ingår i ett lokalt nätverk tillsammans med andra företagare på orten. Många vill bjuda sina kunder på lokala matupplevelser och locka turister till den egna kommunen. När konsumenterna visar ett så stort intresse för lokalproducerat är man som företagare inte sen att möta upp detta!

Merparten av de nya företagen startas av män men företagarna är i alla åldrar och många är födda utomlands. Män gör i större utsträckning öl, sprit, chark och kaffe medan det är vanligare bland kvinnor att tillverka choklad, glass, ost, bröd och produkter av grönsaker, frukt och bär.

Bröd, öl och charkvaror i topp

De flesta av de nya matföretagen, ungefär en fjärdedel, är bagerier. På andra och tredje plats kommer ölbryggerier och kött- och charkföretag, följt av företag som tillverkar allt från färdigrätter, fisk- eller grönsaksprodukter till sprit, juice, choklad eller glass. Rapporten konstaterar att mat i alla dess former är mer inne än någonsin och att ett exempel på detta är att antalet nya företag är större i livsmedelsbranschen än i någon annan industrigren.

 

Många nya småbryggerier poppar upp i Gävleborg

Gemensamt för alla nya företagare är att allt kretsar kring produkten; att ha ett passionerat intresse för produkten är det främsta skälet till att starta ett livsmedelsföretag, följt av att ha en ny idé om en produkt som inte finns på marknaden. Bara några få i undersökningen uppger att de startade företag i branschen för att ”driva företag” eller tjäna pengar.

Passionerade specialister som brinner för just sitt område

Enligt rapporten är de nya livsmedelsföretagen skickliga på att uppfatta nya konsumenttrender och allt fler företag väljer nya distributionskanaler; de har egna butiker och säljer via den egna hemsidan, specialbutiker och nya kanaler som har uppstått i och med digitaliseringen. De nya livsmedelsproducenterna kallas passionerade specialister som ofta verkar inom ett begränsat produktområde. Som exempel nämns att någon är besatt av att göra världens bästa gin – i Härnösand, en annan av att fånga skönheten i den svenska fjällvärlden på butelj, en tredje av att göra ett klimatsmart proteinrikt mjöl på musslor och en fjärde av att göra Skåne till ett mecka för chilisåser. Man menar att de unga livsmedelsföretagen står för både en solid hantverkstradition och för teknisk innovation och att hälsa och hållbarhet är centrala begrepp. Entreprenören vill mer än att skapa en kvalitetsprodukt – man vill skapa en fantastisk upplevelse.

Nordiska bär -exportmarknaden växer

Sveriges marknad liten -många vill exportera

Problem och utmaningar ligger i t.ex. finansiering, hur ska man få in externt kapital då livsmedel kräver en större uthållighet än t.ex. appar och affärsänglarna inte står på kö? Sedan gäller det att få tillgång till försäljningskanaler, att hitta rätt kompetens att anställa, att förstå och följa livsmedelslagstiftningen, att få in externt kapital och att börja exportera eller utöka exporten till fler länder då Sverige är en relativt liten marknad. Ändå är de nya matentreprenörerna mycket positiva och vill växa, anställa och exportera.

Hela rapporten finns här!

 

9 maj 2017 13:25