Krögarnätverket: Vi vill höja kvalitén och matupplevelsen!

I kommunerna Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker i södra Hälsingland har krögarna gjort slag i saken och skapat ett nätverk som ska bidra till att få igång en mer levande restaurangkultur -med målet att allt fler ska vilja gå ut och äta när kvalitén på restaurangupplevelsen höjs.

Finns ett driv inom branschen

Jenny Gustafsson, destinations- och turismutvecklare på Bollnäs kommun, berättar om hur flera olika parter; krögare, näringslivskontor och tillståndsenheten, samtidigt insåg att det behövdes ett samlat grepp för att stärka bygden och få en restaurangkultur värd namnet.

-Företagen har vaknat upp och vi insåg alla att vi ”haltar” och måste uppåt och framåt. Vi kan genom det här nätverket tillsammans skapa en positiv förändring och det är härligt att se vilket driv det finns inom branschen och hur man ser potentialen och vill utvecklas! När intresset kommer från krögarna själva blir det verkligen verkstad och de som eventuellt inte är intresserade i nuläget kommer säkert att smittas av entusiasmen.

Med i krögarnätverkets referensgrupp finns två krögare från varje kommun och de representerar i nuläget restaurangerna Eat & Meet och Funemässen i Söderhamn, Små Rätter & Co samt Cielobar/Nightlife i Bollnäs, Kitchen i Alfta och Idrottsparken i Edsbyn.

Personalen ska utbildas

-Vi har träffats ett antal gånger för att se vad som behöver göras och hur vi kan samarbeta. Krögarna diskuterar sinsemellan och vi andra fungerar som bollplank. Det vi kommit fram till är att det finns ett stort behov av att stärka personalen på restaurangerna genom utbildning. Det behövs mer utbildning för att höja nivån på personalens kunskaper, på yrket och serviceyrket i stort och inte minst självkänslan hos de anställda. Det skapar i sin tur en högre status för branschen, menar Jenny.

-Krögarna har låtit förstå att det inte nödvändigtvis är något fel på restaurangutbildningen men att det finns ett glapp någonstans under själva utbildningen där man inte längre lyckas upprätthålla intresset hos eleverna. Bara ett fåtal av eleverna hänger med medan man tappar resten. Troligtvis är det mera praktik som behövs, berättar Jenny.

Gästen i fokus

Det här har alltså lett till att de utbildade kockarna och restaurangpersonalen inte har de nödvändiga kunskaper som behövs när de väl kommer ut på fältet och ska börja jobba. De kan vara ”bra personer” i övrigt men de behöver läras upp på plats och det är därför som krögarnätverket kommer att ordna en utbildningsserie i fyra delar öppen för alla som jobbar inom branschen. Det första tillfället kommer att ordnas innan sommaren och temat kommer att vara Gästen i fokus. De övriga tre delarna kommer att fokusera på Maten, Dryckeskunskap och Barhantering.

-När personalen sedan besitter de här baskunskaperna är vår förhoppning att vi kan fortsätta med ytterligare vidareutbildning och fördjupning nästa år, avslutar en optimistisk Jenny.

Vett & Etikett

Thomas Eklund är krögaren som driver restaurangen Små Rätter & Co i Bollnäs och han är en av de sex som ingår i krögarnätverket:

-Idag är restaurangkulturen dålig men vi vill få upp intresset hos folk att vilja gå ut och äta. Genom att höja nivån och erbjuda fina matupplevelser kan vi få fram en förändring. Vi börjar i det lilla och det gör vi genom att utbilda personalen inom bland annat vett och etikett, barkunskaper och annat som är viktigt för att kundernas förväntningar ska uppfyllas.

Thomas, som en gång i tiden själv utbildade sig under fyra år i Schweiz, menar att det handlar mycket om psykologi i mötet mellan de anställda och restaurangbesökarna:

-Det är därför jag framför allt går på attityd snarare än kunskap när jag anställer folk, om de har rätt inställning kan de sedan lära sig jobbet på plats.

Thomas exemplifierar den potential som finns inom restaurangbranschen genom att jämföra Bollnäs med Falun:

-Den staden har visserligen 60.000 invånare jämfört med Bollnäs 30.000 men ändå har branschen där en omsättning som är 20-30 ggr större än här. Det är dit vi vill nå, att få en lika levande restaurangkultur där bra restauranger vässer varandra och det blir en positiv spiral uppåt.

Järvsö bra exempel

Thomas ser också Järvsö som ett positivt exempel:

-Där har man kommit ganska långt redan med minst fyra bra alternativ för både besökare och invånare att välja mellan när det gäller goda mat- och dryckesupplevelser. Det är fantastiskt! Förändring och matturism tar tid att skapa men vi börjar nu.

Nina Nurmesniemi

 

12 mars 2018 19:50