Förslag till nytt kunskapscentrum för att bygga stallar

Det behövs ett kunskapscentrum för animalieproduktionens byggande och dessutom behöver utbildningen stärkas för de som ritar stallar. Det är slutsatsen i en ny rapport från Jordbruksverket som på uppdrag av regeringen har analyserat hur kunskapsförsörjningen inom byggandet av stallar kan förbättras. Bakgrunden är målet för den svenska livsmedelsstrategin att stärka animalieproduktionens konkurrenskraft.

Visa original

15 mars 2018 11:30