EU-förordning 2018/456. Om fastställande av status som nytt livsmedel

Om stegen i samrådsförfarandet för fastställande av status som nytt livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel

Visa original

27 mars 2018 14:30