EU-förordning 2018/307. Om utvidgning av Salmonella garantierna. Berör EG-förordning 853/2004

Om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till att omfatta kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsett för Danmark

Visa original

8 mars 2018 16:30