Eldrimner ordnar Mathantverksdag i länet -tema offentlig gastronomi

Eldrimner bjuder in till en Mathantverksdag den 13 september kl. 10.00-16.00 på Växbo Krog, Bollnäs. De mathantverksdagar de hittills genomfört runt om i landet har varit mycket uppskattade och intresset från de offentliga köken har varit stort. Nu hoppas man på samma intresse i Gävleborgs län. Syftet med dagen är koppla ihop mathantverket och den offentliga måltiden, så att det på längre sikt ska kunna serveras mera mathantverk på skolor, daghem och inom äldreomsorgen.

Chans för mathantverkare att synas och föra dialog

Eldrimner vill trycka på hur viktigt det är att mathantverket och att du som mathantverkare syns i detta sammanhang till vilket även kostchefer och kockar från offentliga måltider, kommun- och landstingspolitiker, kommunchefer, kommunalråd, skolchefer, hemkunskapslärare och upphandlare inom kommun och landsting är inbjudna. Läs mer i den bifogade pdf:en!

Sista anmälningsdag är den 31 augusti. 

PRIS: 150 kr inklusive lunch och fika. Anmäl dig till Annigun Wedin 010-225 34 27 eller via mail: annigun@eldrimner.com

 

 

Hämta bifogad fil
16 augusti 2016 10:56