Efsa: Överanvändning av antibiotika ger fortsatt stora problem med antibiotikaresistens

Problemen med resistenta bakterier i människor och djur fortsätter. En ny rapport från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa bekräftar bilden att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot folkhälsan.

Visa original

27 februari 2018 11:30