Dulle -MatVärdens nya medarbetare!

Sedan ett tag tillbaka jobbar Sven-Ulrich Olsson, av de flesta kallad Dulle, halvtid på MatVärden med arbetsområdet offentlig upphandling. Jobbet går ut på att ha kontakt med Inköp Gävleborg, med kommunerna och med producenterna i länet inför den kommande offentliga upphandlingen som skall vara klar våren 2018.

-Mitt uppdrag är att få fler lokala producenter till våra kommuners offentliga kök i enlighet med kostchefernas önskemål. Helt enkelt mer lokal mat på t.ex. skolelevernas tallrikar!

Målet: -nya lokala producenter till varje upphandling

Kommunernas mål är att öka med fem lokala producenter vid varje avtal så det är även målet för MatVärden och Dulle:

-Vi ser att vissa produkter är lättare att lösa, andra svårare. Det saknas bland annat lokalodlade grönsaker och rotfrukter i länet, det är en utmaning…

Vad är det då som har fått honom att anta den här utmaningen?

-Jag brinner för de här frågorna för att det är en form av företagsutveckling som gynnar inte bara landsbygden utan hela Gävleborg eftersom maten är en central del av våra liv. Jag upplever det som oerhört inspirerande att få koppla ihop producenter med kommunerna och även att ge alla mer kunskap om den andra parten. Det behövs verkligen, konstaterar Dulle småleende…

Med ett ben i vardera lägret

Dulle har tidigare arbetat med IT-frågor i många år och upphandlade då bland annat kommunens datorer. Det, tillsammans med det faktum att han parallellt drivit (och fortfarande driver) ett jordbruksföretag och är aktiv inom LRF Söderhamn, gjorde att han inte tvekade att hoppa på det här uppdraget:

 -Att ha stått med ett ben i vardera lägret är en stor fördel och under den förra upphandlingen, då jag stöttade flera små producenter i processen, märkte jag att behovet finns av samordning på båda sidorna. När jag sedan fick frågan att jobba med dessa frågor kändes det helt rätt!

Dulle har kastat sig in i jobbet med full fart och har inga problem att fylla sina dagar:

-Det är ett pusslande med tiden när det är högsäsong i jordbruket samtidigt som många möten är bokade. Dagarna blir långa, konstaterar Dulle som ändå ser rätt nöjd ut...

Nina Nurmesniemi

Om du vill komma i kontakt med Dulle kan du ringa honom på 073-848 59 00 eller maila: dulle@matvarden.se

 

18 maj 2016 13:05