Ändring av EG-förordning 1881/2006. Om gränsvärden för främmande ämnen i livsmedel. Ändrad genom EU-förordning 2018/290

Om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för glycidylfettsyraestrar i vegetabiliska oljor och fetter, modersmjölksersättning, tillskottsnäring och livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn och småbarn

Visa original

5 mars 2018 10:30